What is Jobitti?

Jobitti is one of the Finnish government’s key projects to develop higher education. The Jobitti project strives to develop the biomedical education by enabling effective collaboration between the participating Finnish universities and international collaborators. Within the project, new online courses will be built to increase the options and flexibility in the education. Research in the biosciences is also a potential source for new innovations and, therefore, the project increases students’ business and innovation thinking. Additionally, the project aims to develop a stronger cooperation with biomedical and medical industries to enhance internships and to facilitate the students’ transfer to employment. Due to the fast change within the biomedical and medical fields, the education must also answer to new and still unknown needs of the future.

More about Jobitti in  eDuuni Wiki.

Om Jobitti vid Åbo Akademi

About Jobitti at the Åbo Akademi University

 

Four Finnish Universities – Common effort to advance

  • University collaboration with Pharma and Biotech companies
  • Knowledge about Biomedicine graduates’ know-how & skills
  • Smooth paths to employment

Four Finnish Universities – Common effort to develop

  • Online courses in biomedicine, biosciences, bioentrepreneurship and quality control topics
  • High-quality education for life long learning
  • Platform for student & company interaction

Jobitin osahankkeet:

1. Yhteisen sivuston rakentaminen ja ylläpito

Osahankkeen johtaja: Turun Yliopiso

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy korkeakoulujen raja-aitoja madaltava yhteinen digitaalinen sivusto, jolle kootaan yhteen ja opiskelijoiden helposti löydettäväksi tiedot kaikkien toimijoiden soveltuvista kursseista, tutkielmien aiheista, harjoittelumahdollisuuksista sekä alan avoimista työpaikoista. Sivusto toimii myös toisinpäin eli tiedottaa korkeakoulujen bioalojen koulutusohjelmista ja tutkimuksesta muille toimijoille ja sidosryhmille. Sivustolla mm. selvennetään ja päivitetään moninaisia ja usein vaihtuvia ammattinimikkeitä, jolloin sivusto auttaa bioalan opiskelijoita rekrytoivia yrityksiä löytämään työntekijöitä, joilla on sopivin koulutus.

2. Laatujärjestelmiin, laadunhallintaan ja valvonta-prosesseihin liittyvät verkkokurssit

Osahankkeen johtaja: Turun ammattikorkeakoulu

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy laatujärjestelmiin, laadunhallintaan ja valvonta-prosesseihin liittyvä temaattinen kokonaisuus, joka annetaan tarjolle laaja-alaisesti korkeakouluverkostossa. Kokonaisuus rakentuu pienemmistä erityisalueista, jotka määräytyvät eri korkeakoulujen sekä yrityselämän tarpeiden mukaisesti.  

3. Mallinnukseen, datan visualisointiin ja analysointiin sekä muuhun informaatio-teknologiaan ja diagnostiikkaan liittyviä kursseja

Osahankkeen johtajat: Turun Yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy verkkokursseja bioalan keskeisistä opintojaksoista, kuten esimerkiksi:
Turun yliopisto: In vitro diagnostics, antibody technologies and biotherapeutics (biokemian laitos), bioimage informatics, quantification of histopathology (biolääketieteen laitos).
Åbo Akademi: 3D macromolecular structure in biomedicine
Itä-Suomen yliopisto: Machine learning for omics data
Turun ammattikorkeakoulu: Introduction to Bioinformatics

4. Biotieteiden alalle soveltuva liiketoimintaosaamis- ja yrittäjyyskoulutus

Osahankkeen johtaja: Åbo Akademi

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy verkkokurssi, jolla käsitellään erityisesti biotieteiden alojen tarpeita ja vaatimuksia huomioon ottaen liiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä aiheita. Kurssi rakentuu pienemmistä moduuleista mm. seuraavista aihepiireistä: rahoituksen ja pääoman hankinta, tiedonsiirto, aineettomat oikeudet ja patenttitietokannat, liiketoiminta-suunnitelman laatiminen ja liiketoiminnan johtaminen sekä esitystaidot (pitchaus) ja myyminen. Luennoitsijoiksi kutsutaan merkittäviä talous- ja yritysvaikuttajia

5. Yritysyhteistyön ja yrityksissä tapahtuvan harjoittelun kehittäminen

Osahankkeen johtaja: Turun Yliopisto

Tulokset: Osahankkeen tuloksena syntyy uusia toimintatapoja korkeakoulujen ja yritysten väliselle vuorovaikutukselle avoimessa oppimisympäristössä.

Yritysyhteistyö oppilaitoksissa sisältää mm: yritysten osallistumisen opetussuunnitelmatyöhön, opetusjaksojen osien toteuttamisen yrityksissä, yrityksissä tapahtuvat harjoittelut, opinnäyte-työt, capstone-projektit yrityksille.

Osahankkeessa lisätään työelämätietoutta myös opettajille, sekä mahdollistetaan ”lifelong learning” yritysten työntekijöiden osaamisen lisäämiseen.

Verkostoitumisella hankitaan mentoroijia yrityksistä ja osallistetaan alumneja opetukseen.

Jobitti-hankkeen ja muiden kärkihankkeiden välinen yhteistyö ja synergia

1. DigiCampus
2. Digital Education For All, DEFA
3. eAMK
4. MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi
5. Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään
6. Ristiinopiskelun kehittäminen, RiKe
7. SotePeda 24/7
8. Toinen reitti yliopistoon, TRY
9. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot
10. Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus, LITO
11. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
12. Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto